Callanan-McAuliffe-Bothar-web


Bóthar


The chalky, meaty smell of
bone meal.
Tyre ground into cracked asphalt
on too narrow roads.

The Irish for road is bóthar.
Bow-her,
literally a cow path.
But also a way or a manner,
or a stream of blood,
or sweat.

Tar.
Hydrocarbon dreaming
oak forests and lands preserved,
steaming seven seas.

The English for bóthar is road.
Row-d,
from Old English rād,
and Proto-Germanic reyd
— to ride.

Cognate to raid,
— a hostile incursion.


Bóthar translated to Irish


Boladh cailc agus feoil ó
min cnámha.
Bonn greamaithe don asfalt scoilte
ar bóithre ró-cúng.

Is é an Ghaeilge ar road ná bóthar.
Bow-her,
i ndáiríre slí na mbó.
Ach freisin slí nó-modh,
nó sruth fola,
nó allais.

Tarra.
Hiodracarbón ag smaoineamh ar
coillte daire agus talamh cosanta,
agus gal ó farraigí an domhain.

Sé road an Béarla ar bóthar.
Row-d,
ó Sean-Béarla rād,
agus Proto-Gearmáinis reyd
— marcaíocht.

Gaolmhar ruathar,
— ionsaí.


Bóthar translated from Irish


Smell of chalk and meat from
ground bones.
Tyre ingrained in split asphalt
on roads too narrow.

The Irish for road is bóthar.
Bow-her,
Really the way of the cow
But also manner or method,
or bloodstream,
or sweat.

Tar.
Hydrocarbon thinking
woodlands and protected ground,
and steam from the seas of the world

Road is the English for bóthar.
Row-d,
from Old English rād
and Proto-Germanic reyd
— to fuck.

Kindred to stealing
— an attack.
Daniel P Callanan is an Irish artist living in London.
Colm McAuliffe is an Irish writer living in London.
Daniel wrote Bóthar.
Colm translated Bóthar into Irish.
Daniel translated it back to English, then typeset it.

@dpcallanan
https://twitter.com/dpcallanan
https://www.instagram.com/dpcallanan

@colmmcauliffe
https://twitter.com/colmmcauliffe
https://www.instagram.com/colmmcauliffe